Na Lukovom Dvore sa skončil mesiac pre kňazov

V mnohých krajinách je bežnou praxou, že kňaz dostáva možnosť stráviť sabatický čas čerpaním nových síl, sebareflexiou, využiť ho na osobnú a pastoračnú formáciu a predovšetkým na oddych duše a tela. 
Jozef Hegglin 05.11.2019
Na Lukovom Dvore sa skončil mesiac pre kňazov

Stretnutie povzbudilo zúčastnených. Snímka: archív -JH-

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho organizovali v októbri na Lukovom Dvore v Nitre program s podnázvom „Oddych - zastavenie sa – obnovenie“. Viedol ho páter Jozef Hegglin MSC, otec Andrej Darmo a sestra Marta Andraščíková SSS. Medzi prednášajúcimi bol aj nitriansky biskup Viliam Judák, duchovní otcovia Ivan Moďoroši a Karol Pollák.

Na programe sa zúčastnilo päť kňazov, ktorí vyjadrili svoje skúsenosti: „Bolo to doslova radikálne zastavenie sa, pre mňa aj v najvhodnejšom čase. Vypadol som z kolotoča povinností a stereotypu a prostredie na mňa pôsobilo veľmi upokojujúco. Prednášky sa dotýkali tých vecí, ktorých sa dotýkať mali. Boli to silné témy. Najprv bolo potrebné naučiť sa riešiť emócie, prípadne ich ozdraviť, potom intelektuálna stránka a napokon spirituálna. Najdôležitejšia vec pre mňa bola obnovenie duchovného života, ,zapálenie ohňa', túžba znovu rásť, ísť ešte hlbšie, nezostávať na povrchu vzťahu s Bohom aj s ľuďmi. Najsilnejšie momenty mesiaca boli vzájomné zdieľania, modlenie sa za seba.“ Podobný sabatický čas sa bude konať opäť budúci rok od 29. septembra do 24. októbra.