Na Orave si pripomenuli konsekráciu kostola

24.07.2018
Na Orave si pripomenuli konsekráciu kostola

 V nedeľu 8.júla farnosť Brezovica slávila 25.výročie posviacky Kostola svätých Cyrila a Metoda. Pri tejto príležitosti bol pozvaný  na slávnosť pomocný krakovský biskup Jan Szkodoń, aby celebroval svätú omšu a prihovoril sa veriacim.

Keďže je rodákom z blízkej poľskej pohraničnej obci Chyžné a slovenská s poľskou diecézou spolu susedia, jeho kázeň sa niesla v bratskom duchu. Pripomenul význam a aktuálny odkaz svätcov z mesta Solún. Malý kostolík Návštevy Panny Márie nestačil duchovným potrebám veriacich, preto sa miestni farníci rozhodli materiálne i personálne pomôcť myšlienke a následnej realizácii výstavby kostola.

Základný kameň pri svojej prvej návšteve Slovenska posvätil svätý Ján Pavol II. Počas spravovania farnosti dekanom Michalom Tondrom sa začalo s budovaním chrámu. Kostol bol dokončený a konsekrovaný 11. júla 1993 biskupom Františkom Tondrom. Osobne navštívil našu farnosť aj pri príležitosti pätnásteho výročia posviacky. Touto cestou chceme poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na realizácii vzácnej spomienky.

 

Jaroslav Rusnák