Najlepšia základná škola

V aktuálnom rebríčku základných škôl z celého Slovenska je na prvom mieste cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, ktorej zriaďovateľom je Košická arcidiecéza. Riaditeľka školy Terézia Hrebeňárová sa tomuto výsledku potešila.
Jaroslav Fabian 09.02.2023
Najlepšia základná škola

Snímka: archív školy

„Ide o merateľné ukazovatele, ako je testovanie deviatakov, piatakov, zloženie pedagogického zboru, mimoriadne výsledky, finančné zdroje, účasť v projektoch,“ vysvetlila.

„V prvom rade by som chcela poďakovať bývalej pani riaditeľke, ktorá držala kormidlo minulý školský rok. Veľmi si vážime aj zodpovedný prístup rodičov a žiakov. Snahou celého učiteľského zboru je, aby sme vytvorili prostredie, v ktorom sa žiaci, učitelia a rodičia budú cítiť dobre.“  Radosť z úspechu mal aj košický pomocný biskup Marek Forgáč.

„Veľmi sa teším, že práve naša katolícka základná škola je na prvom mieste hodnotenia základných škôl celého Slovenska. Toto umiestnenie je vyznamenaním nielen pre našu arcidiecézu, ale aj pre celé katolícke školstvo na Slovensku. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a prajem celej škole Božie požehnanie vo všetkých jej podujatiach a aktivitách.“