Najväčší betlehem z lega bol v Košiciach

Netradičný projekt znázornil pomocou kociek stavebnice miesta narodenia a života Ježiša. Aj takýmto spôsobom sa na prelome rokov priblížili radostné duchovné témy Košičanom.
Zuzana Sabolová 10.01.2020
Najväčší betlehem z lega bol v Košiciach

Na snímke je model mesta Jeruzalem postavený z lega. Snímka: Dominika Šimková

Projekt Bricklandia spája v sebe výstavu a zároveň herňu z originálnych lego kociek.  Mestečko Betlehem s jasličkami, pastieri a anjeli, traja králi, mesto Jeruzalem s mohutnými hradbami, palácom a Jeruzalemským chrámom je to čo, zaujalo malých, ich rodičov, ale aj skôr narodených. 

Najväčší betlehem z lega na Slovensku vystavovali v rámci projektu od 6. decembra 2019 do 7. januára tohto roku v Bricklandii v Košiciach na Hlavnej ulici. Jeho rozmery sú približne 3,6 x 1 meter. Tvorcovia netradičného betlehema Marián Sabol a Daniela Sabolová sa inšpirovali príkladmi starovekej architektúry. Konkrétne Jeruzalemský chrám je postavený podľa modelu, ktorý sa nachádza v izraelskom múzeu.

Ide o časovo i finančne náročný projekt. Je však pre všetkých povzbudením, že nadšenci by radi evanjelizovali aj touto formou, a tak ohlásili ľuďom, že Pán Ježiš prišiel do nášho časopriestoru, pretože to on sám chcel a záležalo mu na nás. Autori diela každý rok plánujú scenériu dopĺňať a vylepšovať.