Nedá sa zabudnúť na kňaza Ladislava Vrábela

Do večnosti nás 10. novembra pridišiel kňaz Spišskej diecézy Ladislav Vrábel. Narodil sa 28. júla 1947 v Ladcoch a kňazskú vysviacku prijal v roku 1970. Z vďačnosti nielen za duchovné vedenie počas študentských rokov by som rád priblížil túto vzácnu osobnosť.
František Bašo 02.12.2021
Nedá sa zabudnúť na kňaza Ladislava Vrábela

Na snímke Ladislav Vrábel (uprostred) pri svätej omši v Kolačkove. Snímka: Archív Františka Baša

Rád by som mu poďakoval za všetky riziká, ktoré kvôli nám študentom za čias socializmu podstupoval. Za nebojácne otvorenie priestorov fary u františkánov v Nitre, za naše stretávanie a aktivity. Najmä ale za otvorenie jeho srdca pre mladých v zložitých rokoch, keď vládla ideológia komunizmu.

Moje najintenzívnejšie spomienky s ním sa viažu na roky 1987 až 1991. I za také krátke obdobie ma výrazne ovplyvnil. Keďže za socializmu bolo prakticky náboženské vzdelávanie mimo chrámu, veľmi dobre mi padlo, keď som sa mohol pridať k iným študentom, ktorí chceli duchovne rásť aj počas štúdia na vysokej škole.

Mnohí sme nechodili domov ani cez víkendy. U františkánov to však neboli len sväté omše, adorácie či stretká s rozoberaním duchovných tém. Viedol nás k práci pre druhých, naučil nás všímať si aj osamelých, starých a chudobných ľudí a pomáhať im. Lacko mal veľa dobrých vodcovských nápadov.

Vo mne nadlho zarezonovali niektoré jeho myšlienky: „Keď si aktivitu vymyslel, tak ju aj zrealizuj.“ Alebo: „Máme dve uši a jedny ústa. Treba viac počúvať, až potom hovoriť.“

Po revolúcii sme pod jeho vedením aktívne rozbehli prácu medzi študentmi, organizovali kresťanské plesy, turisticko-duchovné akcie pre mladých, náboženské pobožnosti, spevokol, zabezpečovali náboženskú literatúru.

Z tohto spoločenstva vyšlo veľa duchovných povolaní a dobrých kresťanských manželstiev. Tieto rodiny sú doteraz oporou pre kňazov v ich farnostiach. Nech mu Pán večnou slávou odmení jeho úsilie a obety.