Nemajú chlieb, ale pýtali si ružence

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku uskutočnila zbierku ružencov pre vojakov, ktorí bojujú na Ukrajine.
Františka Čačková 05.05.2022
Nemajú chlieb, ale pýtali si ružence

Na fotografii je zľava sestra Katarína Kozáková, SSNPM, zo Slovenska, vojenský kaplán Roman Lozjuk z Ukrajiny a sestra Emanuela Rindošová, SSNPM, provinciálna predstavená slovenskej provincie. Snímka: archív Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

„Prišla k nám prosba od vojenského kňaza z východného frontu o zaslanie ružencov pre vojakov. Povedal, že nemajú chlieb, ale vojaci – katolíci, pravoslávni i neveriaci – si pýtajú ruženec. Výslovne by chceli tie ľahké, plastové, 50-zrnkové ružence. Môžu byť aj iné, ale na šnúrke, nie na retiazke, aby sa netrhali.

Od roku 2014 ich volajú symbol Majdanu.“ Týmito slovami prosili sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie o poslanie ružencov. Zbierka trvala niekoľko týždňov a do 10. apríla sa ich vyzbieralo vyše 35 000. Veľká časť už bola na Ukrajinu doručená osobne, ďalšie balíky boli zaslané poštou.

Provinciálna predstavená sestra Emanuela Rindošová hovorí: „Nie je fyzicky možné, aby sme odpisovali a ďakovali všetkým, tak sme to urobili na našej stránke.“ Za prvý týždeň vyhlásenia zbierky sa vyzbieralo viac ako 13 000 ružencov, ktoré odovzdali v dedine Nevické v Zakarpatskej oblasti.

„Chceme sa v mene vojenských kaplánov a samotných vojakov z Ukrajiny poďakovať celému Slovensku za zasielanie ružencov.

Odovzdali sme ich vojenskému kaplánovi Romanovi Lozjukovi a sestrám služobniciam Nepoškvrnenej Panny Márie v Užhorode a Mukačeve,“ povedala sestra Emanuela Rindošová. Ďalšia zásielka ružencov putovala na východ do Záporožia vladykovi Štefanovi Meňokovi.