Nezabúdajme ne obete našich predkov

Pri príležitosti skončenia 1. svetovej vojny odhalili v Malých Ledniciach pri Považskej Bystrici pamätník jej obetiam.
Pavol Vitko 02.01.2019
Nezabúdajme ne obete našich predkov

Účastníci pietnej spomienky. Snímka: Pavol Vitko

Z tejto neveľkej podhorskej dediny, ktorá v tom čase mala necelých päťsto obyvateľov, povolali do vojska 63 mužov. Na fronte zahynulo 12 z nich. Z obce boli tiež rekvirované kone, dobytok a v roku 1916 aj dva zvony z miestnej kaplnky. Nový pamätník požehnal kaplán Marek Mucha. Z územia dnešného Slovenska do rakúsko-uhorskej armády počas veľkej vojny, ako ju vtedy volali, narukovalo približne 400 000 vojakov. Z nich 69 660 padlo a vyše 61 000 zostali trvalé následky.