Nitrianski seminaristi spoznávali pastoráciu v Česku

V dňoch 14. až 17. februára sa bohoslovci 6. ročníka Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre spolu s vicerektorom seminára Miroslavom Šidlom a vyučujúcim morálnej teológie Ivanom Šulíkom zúčastnili na pastoračnom pobyte v Českej republike. 
Róbert Holečka 26.02.2019
Nitrianski seminaristi spoznávali pastoráciu v Česku

Prvý deň strávili v Prahe, kde navštívili viaceré pamiatky. V Strahovskom kláštore sa stretli so slovenským rodákom opátom Danielom Janáčkom, ktorý pochádza z farnosti Jasenica v Žilinskej diecéze. Nasledujúce dni prežili vo farnosti Novosedlice, ktorá sa nachádza v Litoměřickej diecéze a jej správcom je slovenský kňaz Prokop Patrik Maturkanič. Počas cesty mali možnosť oboznámiť sa s pastoračnými úlohami a metódami v severozápadnom Česku. V Litoměřiciach ich prijal biskup Jan Baxant, ktorý im v priateľskom rozhovore predstavil svoju diecézu i pastoračné výzvy.

V nedeľu sa spolu s ním zúčastnili na slávnostnej hodovej svätej omši v Novosedliciach, pri ktorej si uctili relikvie svätého Valentína, patróna farského chrámu. „Nezmýlime sa, keď sv. Valentína, Kristovho nasledovníka, budeme chápať ako príklad človeka, ktorý túži prežiť svoj život veľkodušne v prospech druhých, samozrejme, s vedomím svojej slabosti a nedostatočnosti, ale s istotou Kristovho bezpečného smerovania k cieľu,“ povedal v slávnostnej homílii litoměřický biskup Jan Baxant. Po svätej omši sa seminaristi stretli s veriacimi farnosti, ich duchovným otcom i biskupom. Okrem toho navštívili aj významné miesta v okolí, ako napríklad známu továreň na porcelán v Dubí, galériu Zwinger v Drážďanoch, Katedrálu svätého Štefana v Litoměřiciach, Baziliku Panny Márie Bolestnej v Bohosudove či kláštor sestier premonštrátok v Doksanoch.