Novokňazi idú realizovať Kristov plán

Svoju primičnú svätú omšu v Kostole Božského Srdca Ježišovho vo Svidníku slávil v sobotu 27. júna novokňaz Marek Pich z Košickej arcidiecézy. 
Jakub Halčák 17.07.2020
Novokňazi idú realizovať Kristov plán

Novokňaz Marek Pich udeľuje svoje novokňazské požehnanie. Snímka: autor

Primiciant Marek Pich pri svojom poďakovaní rodičom spomenul, že jeho cesta ku kňazstvu bola zložitejšia. Intenzívne premýšľal, akým smerom sa v živote vybrať, a hľadal odvahu stať sa katolíckym kňazom. Ale napriek tomu, aké mal zámery, Pán uskutočnil svoj plán, ktorým usmernil jeho životnú cestu, po ktorej bude kráčať.

S pokorou prijal tento Kristov plán a zanechal to, čo mu ponúkal tento svet. Hoci už vekom trochu starší, ale úprimne šťastný novokňaz stál pri oltári. Rozhodol sa svoj život obetovať pre šťastie všetkých ostatných – všetkých, ku ktorým bude poslaný.

Primičný kazateľ nielen jemu, ale i všetkým prítomným kňazom pripomenul päť modlitieb, ktoré nad nimi prednášal otec arcibiskup počas prípravy na kňazstvo - pri udelení služby lektorátu, akolytátu, kandidatúre, diakonátu a nakoniec pri kňazskej vysviacke.

V nich ich oslovuje najprv ako bratov, potom ako synov a nakoniec ako služobníkov. A pripomína im, aby naplnili svoj život tajomstvom Pánovho kríža. Nech všetkým novokňazom Pán Boh pomáha.