O živote výnimočného saleziánskeho kňaza

Život a dielo tajného saleziánskeho kňaza Ivana Grófa, ktorý pôsobil aj ako stredoškolský učiteľ, boli inšpiratívnou náplňou prednášky 29. apríla v Kostolnej pri Dunaji.
Martin Šiška 10.05.2022
O živote výnimočného saleziánskeho kňaza

Spevácky zbor Credo – po 54 rokoch si spolu opäť radostne zanôtili. Snímka: Zuzana Oros

Hostí v Kostole Panny Márie Ružencovej privítal miestny farár Pavol Gajdoš. Pri čakaní na prednášajúceho čas spontánne vyplnili pôvodní členovia speváckeho zboru Credo z Ivanky pri Dunaji, ktorí mali od Ivana Grófa prvý repertoár vlastných piesní.

Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa potom pútavo prednášal o živote výnimočného saleziánskeho kňaza s dôrazom na jeho prenasledovanie vtedajšou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB).

Po prednáške nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Jozef Tóth spolu s ďalšími štyrmi kňazmi. Chrám bol naplnený zvláštnou posvätnou atmosférou, ktorá vyžarovala nielen z kňazov, ale aj z každého svedka doby, ktorú si prišli pripomenúť.

Po svätej omši sa na farskom dvore pod prístreškom konalo skoro rodinné agapé. Takmer sto ľudí si s úsmevom na tvári a spevom spomínalo na vzácneho saleziána.