Odhalili pamätné tabule rodákom

Vo filiálnom Kostole svätého Mikuláša v Starej Lehote, farnosť Modrová, sa v nedeľu 2. februára konala slávnostná svätá omša, ktorej predsedal nitriansky biskup Viliam Judák.
Jozef Drobný 06.03.2020
Odhalili pamätné tabule rodákom

Mladí odovzdávajú obetné dary otcovi biskupovi Viliamovi Judákovi. Snímka: archív -JD-

Príležitosťou na vzácne liturgické i ľudské stretnutie bolo odhalenie dvoch pamätných tabúľ katolíckym kňazom – rodákom zo Starej Lehoty. Sú nimi Peter Briška (1895 – 1939), známy kazateľ, pedagóg, publicista a spisovateľ, a honorárny kanonik Anton Domin (1921 – 2002).  Patril medzi posledných novokňazov, ktorých vysvätil nitriansky biskup Karol Kmeťko 20. júna 1948.

Za svoju vernosť národu a Cirkvi bol ešte ako bohoslovec v rokoch 1945 - 1946 väznený, a keď odmietol rozkolnícku akciu, bol bez príčiny prekladaný. Neskôr ho štátna moc poslala do PTP táborov (1951 – 1954). Jeho posledným pastoračným miestom  bol Trenčín–Orechové, kde pôsobil až do roku 1996. Tam je aj pochovaný.