Odpočinutie večné daj mu, Pane

Vo farskom kostole v Ludaniciach sa nachádza zvláštny hrob. Ide o hrob. Ide o  miestneho farára Jozefa Michala Vranovicsa, ktorý zomrel pred 300 rokmi.

Jozef Gajdoš 11.11.2021
Odpočinutie večné daj mu, Pane

Detail epitafu farára Jozefa Michala Vranovicsa. Snímka: Jozef Gajdoš

O jeho živote veľa nevieme. V roku 1712 získal na univerzite v Trnave titul bakalára a v roku 1713 magistra filozofie. V seminári sv. Štefana v Trnave dosiahol v roku 1716 absolutórium teológie. O dva roky neskôr, 15. septembra 1718, bol inštalovaný na svoje prvé farárske miesto v Ludaniciach.

A práve tam sa začal odvíjať jeho zvláštny životný príbeh. Podľa tradície mal napomínať veriacich za ich hriešny spôsob života. Oni namiesto toho, aby poslúchli svojho mladého farára, robili mu príkoria. Situácia sa nakoniec tak vyostrila, že 4. marca 1721 ho niekoľko chlapov dobilo na smrť. Mal 30 rokov.

Grófi z okolitých dedín zabezpečili, že umučeného farára pochovali rovno pred hlavný vchod do farského kostola. Na hrob položili kamennú platňu, na ktorej bol nápis: „Keď ste ma gnávili za života, gnávte ma aj po smrti.“ Tak každý, kto chcel vstúpiť do kostola, musel prejsť po hrobe zabitého farára.

Tento hrob sa stal pre Ludaničanov pripomienkou hrozného skutku ich predkov. Keď grófi Berényiovci z blízkych Tovarník v roku 1761 realizovali opravu kostola, dali pred západnú fasádu predstavať barokovú vežu. Tak sa hrob dostal pod vežu do interiéru kostola. Nebohý farár však nemal pokoj ani po smrti.

Po druhej svetovej vojne približne okolo roku 1945 traja miestni farníci hrob otvorili. Z mosadznej truhly, v ktorej bol farár pochovaný, ho vysypali a všetko zobrali, truhlu aj oblečenie. Zostali mu na nohách len kožené čižmy. Tie sa im asi nehodili. Zlodejov prekvapil malý chlapec, ktorý sa vracal práve zo školy.

Ohavná krádež vyšla najavo až po mnohých desaťročiach pri poslednej oprave kostola, keď sa menila dlažba aj nad farárovým hrobom. Vtedy sa pred kostolom našla pôvodná náhrobná platňa s nápisom. Z úcty k mŕtvemu sa dala k jeho hrobu. Nevydržala tam dlho. Rozbili ju a zničili.

Dnes sa nad hrobom nachádza na dlažbe umiestnený nápis v latinčine, ktorý má toto pietne miesto pripomínať. Veď ide o hrob mučeníka! Pri príležitosti smutného výročia jeho tragickej smrti ako jeden z nástupcov zabitého farára by som ho chcel aj touto cestou poprosiť o odpustenie.

Bol som posledný, kto sa dotkol jeho rozhádzaných kostí a pokropil ich svätenou vodou. Jozef, odpočívaj v pokoji a prihováraj sa za Ludanice