Odpustovú svätú omšu slávili v škole

Učitelia, žiaci, rodičia a priatelia Spojenej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade sa stretli 22. októbra, aby oslávili sviatok svojho patróna, ktorého meno nesie popradská škola v svojom názve jeden rok. 
Lenka Horáková 15.11.2019
Odpustovú svätú omšu slávili v škole

Odpustová svätá omša v priestoroch školy. Snímka -LH-

Voľbu tohto svätca za patróna školy ovplyvnila jeho láska k deťom, k mládeži a k rodinám, do ktorých tento svätec vkladal svoju nádej. Tiež mal blízko k učiteľom, veď sám vyučoval a bol milovníkom vzdelania a umenia. A rovnako mali zamestnanci školy na mysli jeho oduševnenie pre hory, keď sa im pri pohľade z okna budovy školy rozvinie panoráma Vysokých Tatier.

Slávnostnú odpustovú svätú omšu v deň liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II. celebroval Tomáš Pavlikovský, bývalý žiak školy. V svojom príhovore pripomenul aktuálnosť starobylého nápisu Petrus eni (Peter je tu) v Chráme sv. Petra v Ríme. „Ako bol pre prvých kresťanov sv. Peter nádejou, oporou a istotou, tak nech je podobne aj sv. Ján Pavol II. pre vás. On vás chce chrániť, sprevádzať a byť pre vás aj vzorom nasledovania.“

Duchovnou prípravou na odpustovú slávnosť bola novéna k svätcovi, ktorú sa žiaci a učitelia spoločne modlievali každé ráno pred vyučovaním. Pred samotnou slávnosťou si tiež mohli uctiť relikvie patróna školy, ktoré boli zapožičané do školskej kaplnky.