Osobný pozdrav Svätému Otcovi

Na ďakovnej púti k Svätému Otcovi sa zúčastnil aj predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku páter Juraj Ďurnek a jeho zástupkyňa sestra Renáta Jamborová.
Františka Čačková 19.05.2022
Osobný pozdrav Svätému Otcovi

Osobnému stretnutiu s pápežom Františkom sa potešili aj zástupcovia rehoľníkov na Slovensku. Snímka: Vatican Media

Na pozvanie Konferencie biskupov Slovenska zastupovali slovenských zasvätených. V Aule Pavla VI. v sobotu 30. apríla mali obaja možnosť osobne pozdraviť pápeža Františka a pri audiencii mu odovzdať pozdrav a modlitby rehoľníkov zo Slovenska.

„Tento hlboký dotyk výnimočnosti si odnášam vo svojom srdci s veľkou vďačnosťou,“ povedala po stretnutí sestra Renáta.

„Odchádzame obdarovaní a veríme, že požehnanie Svätého Otca prinesie ovocie aj do radov našich rehoľných spoločenstiev a kongregácií. Milosť stretnutia a vzájomnej harmónie je výzvou aj pre naše rehoľné spoločenstvá.“