Pamätná tabuľa Michalovi Buzalkovi

V Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Skýcove bola v nedeľu 12. júna spomienková svätá omša za biskupa Michala Buzalku (1885 – 1961), ktorý v obci pôsobil ako správca farnosti v rokoch 1911 až 1920. Jeho blahorečenie čaká na schválenie Svätého Otca.
Ondrej Valach 14.07.2022
Pamätná tabuľa Michalovi Buzalkovi

Pamätnú tabuľu Michalovi Buzalkovi odhalil Peter Slepčan (vľavo) a Ladislav Kováč. Snímka: Ondrej Valach

Hlavným celebrantom bol Peter Slepčan, postulátor blahorečenia Michala Buzalku, spolu s miestnym správcom farnosti Ladislavom Kováčom. Po svätej omši bola na priečelí kostola odhalená a požehnaná pamätná tabuľa. Pripravená na požehnanie bola už minulý rok, ale pre pandémiu sa tak stalo až teraz.

Michal Buzalka pôsobil od roku 1911 vo vtedy chudobnej farnosti Skýcov. Obyvateľov si obľúbil a usiloval sa pozdvihnúť náboženský život svojich farníkov. Úspešne medzi nimi rozširoval Pútnik svätovojtešský, získaval ich pre vstup do Spolku svätého Vojtecha a venoval sa zlepšeniu ich sociálneho postavenia.

Farnosť mu prirástla k srdcu, preto dianie v nej sledoval aj po svojom odchode. Na fare v Skýcove ostal až do júla 1920. Prvá svetová vojna zasiahla aj jeho život a v rámci mobilizácie musel 1. augusta 1914 nastúpiť do vojenskej služby v Budapešti. Odtiaľ šiel priamo na front a bol zaradený do vojenskej poľnej nemocnice.

Z vojny bol uvoľnený 31. júla 1915. Napriek možnosti odísť na inú faru vrátil sa do Skýcova. V roku 2000 sa začal diecézny proces jeho blahorečenia, v súčasnosti je ukončený i rímsky proces.

Blahorečenie biskupa Michala Buzalku je teraz v rukách Svätého Otca, ale aj v modlitbách veriacich, predovšetkým z farnosti, kde pôsobil s povesťou svätosti.