Pastierske hry majú tradíciu

V poslednú sobotu kalendárneho roka 2018 v jednej z najvyššie položených slovenských obcí v Lome nad Rimavicou sa za krásneho slnečného počasia uskutočnil 19. ročník Pastierskych hier vianočných. 
Daniel Rakyta 23.01.2019
Pastierske hry majú tradíciu

Betlehemci sú súčasťou nášho folklóru. Smímka: Štefan Németh

Hry sa začali svätou omšou v rímskokatolíckom kostole, ktorú celebroval správca farnosti Ján Kaličiak. Po slávnostnej svätej omši sa pestrofarebný sprievod vybral do centra obce, kde hry oficiálne otvoril jej starosta Jozef Katreniak. S koledami sa predstavili betlehemské skupiny z Kokavy nad Rimavicou, Valaskej, Ďubákova, zo Snôh, Šoltýsky a z Lomu nad Rimavicou.

Podujatie, ktoré prilákalo do tejto horskej obce stovky návštevníkov, spestrili vystúpenia heligonkárov a ženskej speváckej skupiny z Kokavy nad Rimavicou, ľudovej hudby pod vedením Pavla Katrenčíka z Brezna a Troch kráľov z tamojšej obce. Moderátorom akcie bol člen Divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne Július Obernauer. Pastierske hry v Lome nad Rimavicou boli zo začiatku len prehliadkou miestnych betlehemských skupín, neskôr sa na hrách začali zúčastňovať aj betlehemci zo širšieho regiónu. Nacvičovali sa v každej väčšej obci a následne ich prezentovali v príbytkoch, do ktorých ich prijali.

Betlehemci predvádzajú vianočnú hru o narodení Ježiša v rôznych podobách. Ich defilé sa konalo už na polnočnej svätej omši v kostole, opakovalo sa cez celé vianočné sviatky a trvalo až do sviatku Zjavenia Pána. Súčasťou betlehemských skupín je aj jedinečná komická postava Kubo, ktorý oblečený do ovčej kožušiny s kyjakom v ruke jednoznačne upúta pozornosť každého dieťaťa.