Pietne miesto pre nenarodené deti je v Stropkove

V deň sviatku Všetkých svätých sa na mestskom cintoríne v Stropkove po pobožnosti za duše zosnulých uskutočnilo požehnanie pomníka nenarodeným deťom. 

Mária Bujdošová 20.11.2018
Pietne miesto pre nenarodené deti je v Stropkove

Požehnanie pomníka nenarodeným deťom. Snímka: Mária Bujdošová

Autorom umeleckého diela je Martin Hudáček, svojou tvorbou známy sochár v Európe aj v USA. Súsošie zobrazuje plačúcu matku, zranenú potratom, a dieťa, ktoré ju utešuje. Na podnet veriacich z rímskokatolíckej farnosti v Stropkove významne podporil realizáciu tohto projektu  primátor mesta Ondrej Brendza. Pomník je umiestnený pri kaplnke v blízkosti hrobov na Novom cintoríne, kde sú pochované najmenšie deti.

Skúsenosť s potratom je veľmi bolestným zranením, ktoré je potrebné správne prežiť a spracovať. Je niekoľko spôsobov, ako sa dá trpiacim matkám i blízkym pomôcť. Od možnosti oficiálne pochovať nenarodené dieťa cez absolvovanie duchovno-terapeutického programu Ráchelina vinica, ktorý je určený pre obete umelého aj spontánneho potratu (rodič, príbuzný, zdravotník) trpiace postpotratovým syndrómom, až po vytvorenie miesta na tichú spomienku a modlitbu za nenarodené deti.

Pomník nenarodeným deťom má všetkým okoloidúcim hovoriť o nenahraditeľnosti a neprekonateľnej cene každého ľudského života a zdôrazniť potrebu jeho ochrany od počatia až po prirodzenú smrť.