Pietne spomínanie je ustavičnou výzvou

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu sa 17. novembra v Devíne pri pamätníku Brána slobody konala pietna spomienka na obete komunistického režimu, ktorú organizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS).
Peter Sandtner 04.12.2020
Pietne spomínanie je ustavičnou výzvou

Na snímke je podpredseda Konfederácie politických väzňov Branislav Borovský. Snímka: Martin Petrík

Pred začiatkom spomienky pamätník navštívila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá položila veniec k Bráne slobody i pamätníku Antona Srholca. Následne kládli vence ďalší hostia a po štátnej hymne odzneli ich príhovory.

Prihovoril sa podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel, členovia vlády, štátnej správy a samosprávy. Medzi nimi i súčasný minister životného prostredia a niekdajší politický väzeň Ján Budaj, ktorý zdôraznil:

„Na každodennú obhajobu štátu, slobody, demokracie a hodnôt, v ktoré veríme, iba slušnosť nestačí. Obhajobu si musíme niesť až do konca a odovzdať nasledujúcim generáciám.“ Aj to je odkaz tých, ktorí na tomto mieste preliali krv.

V podobnom duchu predniesol slová predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy, podpredseda Konfederácie politických väzňov Slovenska a bývalý politický väzeň Branislav Borovský, ako aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.

Vo svojom príhovore pripomenul, že symbol mreží na pamätníku nám ukazuje, ako mreže, bariéry chceli zatarasiť cestu k Bohu a tiež cestu jeden k druhému. Analogicky poukázal na to, že keď zomrel Ježiš Kristus na kríži, padol múr rozdelenia. Vo viere nás nič nemôže zabiť a každá situácia nás môže len posilniť.

Svoj príhovor zakončil modlitbou. Na záver Branislav Borovský v mene členov KPVS položil veniec k pamätníku Antona Srholca.

Večer sa v kapucínskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Pezinku slávila svätá omša za obete komunistického režimu, ktorú celebroval kňaz kapucín a bývalý politický väzeň Tomáš Konc, ktorý bol väznený za prenášanie náboženskej literatúry cez poľské hranice.