Pobedimčania majú nový oltárny stôl

V Kostole svätého Michala, archanjela, v Pobedime bol v nedeľu 20. januára 2019 posvätený nový oltárny stôl. 
Ivan Pastorek 05.02.2019
Pobedimčania majú nový oltárny stôl

Nový oltárny stôl posvätil trnavský arcibiskup. Snímka: Eva Pogranová

Svätiteľom bol arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Ján Orosch. Na slávnosti konsekrácie sa zúčastnil aj novomestský dekan Blažej Čaputa a pobedimský rodák Jozef Lednický.  Tvar oltárneho stola korešponduje s osemhrannými stĺpmi, ktoré sú po stranách hlavnej lode kostola. V prednej časti mramorového obetného stola je rovnoramenný kríž a mozaika, ktorá znázorňuje košík s piatimi chlebmi a dvomi rybami. Jej originál sa nachádza vo Svätej zemi v Tabghe (6. storočie), na mieste, kde Ježiš rozmnožil chlieb a ryby. Vnútri oltárneho stola je uložená mramorová platňa s pozostatkami svätého Adeodata. 

V homílii arcibiskup Ján Orosch priblížil úlohu oltárneho stola pri slávení svätej omše. Uviedol nezastupiteľnosť Božieho chrámu v živote veriacich a zdôraznil potrebu vážiť si sakrálne diela súčasníkov aj minulých generácií. Na záver správca farnosti Ľuboš Tvrdý poďakoval otcovi arcibiskupovi za posviacku oltára a Jozefovi Lednickému za darovanie oltárneho stola i ambóny. Milá slávnosť bola pre veriacich farnosti Pobedim aj vzácnou historickou duchovnou udalosťou.