Poľskí pútnici si uctili svojho rodáka

Košická katedrála ožila 12. októbra množstvom pútnikov z Bielsko-Żywieckej diecézy v Poľsku. Cieľom ich putovania bolo uctiť si svojho rodáka, sv. Melichara Grodeckého, ktorý je jedným z troch košických mučeníkov. 
Jaroslav Fabian 01.11.2019
Poľskí pútnici si uctili svojho rodáka

Pútnici pri slávení svätej omše. Snímka: Jaroslav Fabian

Na púti sa zúčastnilo okolo 1 500 poľských veriacich, 60 kňazov a seminaristov pod vedením diecézneho biskupa Romana Pindela. Samotné Košice sú pre pútnikov zaujímavé ako miesto umučenia Melichara Grodeckého, preto bola súčasťou púte aj návšteva u premonštrátov. Na tomto mieste sa košickí mučeníci pred štyristo rokmi narodili pre nebo. 

Pútnici absolvovali v Dóme sv. Alžbety spoločné modlitby a svätú omšu, na ktorej ich privítal košický arcibiskup Bernard Bober: „Je to veru už 400 rokov od chvíle, keď traja košickí mučeníci vydali svedectvo vernosti Kristovi a jeho Cirkvi. My sme vám veľmi vďační za to, že vaši predkovia formovali dušu i kňazské srdce Melichara Grodeckého, ktorý neváhal prísť na misie do Košíc; prišiel sem pomôcť obnoviť katolícku vieru a v Košiciach za túto vieru dal život. Dnes ste prišli po jeho stopách aj vy a vydávate svedectvo o kráse a príťažlivosti katolíckej viery. Ďakujeme vám za to, bratia Poliaci. Buďte pre nás Slovákov aj naďalej záštitou a povzbudením vo viere, predovšetkým v dnešnej Európe, ktorá stráca svoju kresťanskú identitu.“ 

Biskup Roman Pindela pripomenul, že v Bielsko-Żywieckej diecéze si pripomínali rok Melichara Grodeckého. Tento svätý je populárny aj v celom Sliezskom kraji. Dokonca aj miestni politici uznali za vhodné vyhlásiť ho za patróna tohto kraja. Počas jubilejného roka sa veriaci diecézy každý deň modlili modlitbu k tomuto svätcovi a prosili ho o pomoc a orodovanie.