Pomáhajú deťom v Keni

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach pomáha deťom v Keni. V rámci Konferencie sv. Lujzy, ktorá pôsobí na škole pod občianskym združením sv. Vincenta de Paul, sa v školskom roku 2017/2018 žiaci a učitelia zapojili do projektu Adopcia na diaľku.

Renáta Harmadyová 09.08.2019
Pomáhajú deťom v Keni

Pri stretnutí s otcom Johnom Musolom z Kene. Snímka: -archív školy-

Na začiatku projektu pomocnú ruku ponúkol páter Tomáš Brezáni z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Žiaci a učitelia si adoptovali dve deti z Kene. Konkrétne išlo o chlapca Callista Christiana Nduliho a dievča Angelu Loreen Otsienovú.

Projekt sa orientuje na podporu chudobných detí v misijných krajinách prostredníctvom finančného daru, ktorý slúži na ich vzdelávanie, výživu a zdravotnú starostlivosť. Za týmto účelom sa v škole pravidelne uskutočňuje zbierka. Callisto má piatich súrodencov a ich rodičia nemajú stabilnú prácu. Angela je sirota, žijúca so svojou sesternicou.

Obaja poslali listy, v ktorých sa darcovia dozvedeli, že sa im darí, majú zabezpečené školské pomôcky, zaplatené školské poplatky, uniformu a stravu. Za podporu sú veľmi vďační. Spätnú väzbu odovzdal žiakom i učiteľom aj páter John Musola z Kene, ktorý pôsobí vo farnosti adoptovaných detí. Prednáška spojená s diskusiou bola obohacujúca. Z jeho slov sa prítomní dozvedeli o ťažkých životných podmienkach detí v Keni.

Žiaci školy si uvedomujú potrebu dodržiavania ľudských práv. Aj týmto spôsobom sa chcú pričiniť, aby adoptované deti mali možnosť naplniť svoje právo na vzdelanie, primeranú výživu či zdravotnú starostlivosť. Touto formou pomoci sa navyše všetci učia podeliť sa, pomôcť blížnemu a vidieť potreby blížnych.