Pomáhajú obnoviť tradíciu

Klub kresťanských seniorov v Ohradzanoch si dal za cieľ obnoviť farské púte, ktoré boli krásnou tradíciou vo farnosti, ale na niekoľko rokov sa prerušili.
Marta Vasilová 28.08.2018
Pomáhajú obnoviť tradíciu

Ilustračná snímka: ingimage.com

Farnosť Ohradzany má viacero filiálok. Na začiatok veriaci začali putovať do jednotlivých filiálok na odpustové slávnosti. Najmenšou filiálkou sú Gruzovce, v ktorej slávia patrocínium na slávnosť Nanebovstúpenia Pána.

Nasleduje filiálka Černina na slávnosť Božského Srdca a v Baškovciach slávia odpustovú slávnosť na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Kazateľ emeritný arcibiskup Alojz Tkáč vo filiálke v Slovenskej Volovej poukázal na odkaz putovania už od čias Panny Márie.

Vo filiálke Víťazovce ďakovali za odkaz slovanských vierozvestcov. Završením putovania farnosti bola 12. augusta odpustová slávnosť vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Ohradzanoch.

Príchody jednotlivých procesií za hlaholu zvonov doprevádzané mariánskymi spevmi umocňovali duchovný rozmer odpustovej slávnosti. Duchovný program začal už v piatok krížovou cestou a svätou omšou za odpustenie hriechov farnosti.

V mariánskom duchu sa pokračovalo aj v sobotu a vyvrcholením bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval ohradziansky rodák, emeritný arcibiskup Alojz Tkáč.

Na záver slávnosti duchovný správca farnosti Vincent Pristaš ocenil tento prejav duchovnej jednoty farnosti, ktorú si prejavovali veriaci cez vzájomné putovania od sviatku Nanebovstúpenia Pána po sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.