Popradská nemocnica má svoju kaplnku

Kaplnka Božieho milosrdenstva je spoločným dielom tých, ktorí vnímali, že nemocnica potrebuje miesto na stíšenie  a nájdenie úľavy v chorobe.

Lenka Horáková 19.09.2018
Popradská nemocnica má svoju kaplnku

Kaplnka v nemocnici, ktorú posvätil biskup Štefan Sečka je oázou duchovnej sily. Snímka: Jaroslav Stupák

V popradskej nemocnici spišský diecézny biskup Štefan Sečka 2. septembra posvätil Kaplnku Božieho milosrdenstva, ktorá bude slúžiť nielen zdravotníckym pracovníkom a pacientom, ale aj veriacim z celého mesta.

Spolu s otcom biskupom slávnostnú svätú omšu celebrovali duchovný správca nemocnice František Bebko a viacerí kňazi z Popradu  a okolia. Bývalá kaplnka bola umiestnená v nevyhovujúcich priestoroch. Aj z tohto dôvodu duchovný správca inicioval zriadenie kaplnky na dôstojnom mieste, ktorá by bola požehnaním pre všetkých, ktorí budú do nej prichádzať.

Riaditeľ nemocnice Peter Petruš vyjadril vďaku Spišskému biskupstvu a nemocničnému duchovnému za pomoc pri budovaní tejto špecifickej časti nemocnice, ktorá bude slúžiť všetkým chorým na tele i na duši.

„Kaplnka je miestom, kde prebýva Boh. Je to miesto požehnané a posvätené, aby tí, ktorí do nej budú prichádzať, našli útočisko v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi,“ zdôraznil biskup Štefan Sečka vo svojom príhovore.

Kaplnku označil ako miesto nemocnice, ktoré skrýva poklady a kde sa nielen v medicínskom zmysle slova  uzdravuje ľudské srdce. Chorí si sem môžu prísť vyprosiť zdravie, upevniť svoju vieru prostredníctvom Božieho slova a zároveň sa zjednotiť so živým Kristom v Eucharistii.

Vďaka Bohu, že sa našli mnohí obetaví ľudia, ktorí boli ochotní pomôcť pri realizácii tejto myšlienky.