Posvätenie obnoveného kostola

Kostol Narodenia Panny Márie v nitrianskej mestskej časti Horné Krškany posvätil 4. júna nitriansky biskup Viliam Judák.
Dominik Motúz 07.07.2022
Posvätenie obnoveného kostola

Spolucelebrantom Viliama Judáka bol terajší farár Vladimír Uhrin (vľavo) a bývalý farár Igor Hanko (vpravo). Snímka: Tatiana Marková

Spolu s biskupom sa na posviacke zúčastnil tajomník biskupa Lukáš Behan, správca farnosti Nitra-Dolné Krškany Vladimír Uhrin a kňazi, ktorí v minulosti vo farnosti pôsobili, Miroslav Cimerák a Igor Hanko. Kázeň o histórii kostola si pre veriacich pripravil Igor Hanko. Kostol postavili zoborskí benediktíni v  13. storočí.

Interiér bol v 14. storočí vyzdobený nástennými maľbami, ktoré zachytávali podobu Kláštora sv. Hypolita a výjav Poslednej večere. Počas reformácie slúžil protestantom. Neskôr bol opustený a chátral. V roku 1721 kostol rozšírili prístavbou novej lode na východe.

Pre dezolátny stav bol na začiatku 20. storočia kostol úradne zatvorený. V roku 1921 vyhorel – požiar spôsobil prechádzajúci rušeň. V roku 1938 bol kostol zásluhou notára Masaryka a starostu Horňáka obnovený.

S rozsiahlou rekonštrukciou kostola v rokoch 2008 – 2011 začal vtedajší správca farnosti Igor Hanko. Pri archeologickom výskume sa našli stredoveké maľby so zobrazením Poslednej večere a zoborského kláštora, ako aj niekoľko hrobov a spodná časť kupy románskej krstiteľnice.