Požehnali ikonostas

V gréckokatolíckom chráme v Zdobe sa 14. mája konala veľká slávnosť, pri ktorej požehnali zreštaurovaný ikonostas. Vladyka Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup, košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť, v ktorej vyrastal a v ktorej pôsobil ako kňaz jeho otec.
Štefan Keruľ-Kmec ml. 09.06.2022
Požehnali ikonostas

Snímka: Marek Maďar

Okrem ikonostasu požehnal aj prestol (oltár) a  svätostánok. V homílii poukázal na dôležitosť upriamenia nášho zraku na Krista aj skrze obrazy na ikonostase, ktoré pomáhajú uvedomiť si Božiu prítomnosť v našom každodennom živote. Svätú liturgiu sprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi, ktorí pochádzajú z farnosti či pôsobili vo farnosti.