Požehnali obraz biskupa Roškovániho

Vo farskom kostole v Sennom spomínali začiatkom jesene na vzácneho rodáka, biskupa Augustína Roškovániho (1807 – 1892). Augustín Roškováni sa narodil v miestnom kaštieli; nitrianskym biskupom bol v rokoch 1859 - 1892.
Peter Slovák 12.11.2020
Požehnali obraz biskupa Roškovániho

Snímka: Peter Slovák

Farár farnosti Senné Stanislav Ščerba pozval pri tejto príležitosti na septembrové spomienkové stretnutie spojené so svätou omšou kňaza a historika Petra Sedláka, aby priblížil osobnosť biskupa Roškovániho.

Na záver slávnosti v Sennom požehnali portrét biskupa Augustína Roškovániho. Obraz namaľovaný Jánom Hlaváčom je vernou kópiou portrétu na Nitrianskom biskupskom úrade, pričom za realizáciou tohto zámeru stojí starosta obce Senné Peter Saboslai.

Obraz inštalovali v kostole, kde bude pripomínať biskupovo dielo a význam pre Cirkev na Slovensku. Prítomní veriaci odchádzali zo spomienkovej slávnosti domov duchovne povzbudení a s novými vedomosťami o živote Augustína Roškovániho.