Predškolákov vychovávajú v súlade s kresťanskou morálkou

Na začiatku školského roka 2018/2019 si pripomíname 10. výročie založenia cirkevnej materskej školy v Banskej Bystrici.
Danica Tesáková 19.09.2018
Predškolákov vychovávajú v súlade s kresťanskou morálkou

Erb biskupstva Banská Bystrica. Snímka: kbs.sk

Materská škola je súčasťou Základnej školy Štefana Moysesa a bola zriadená Rímskokatolíckou cirkvou. Zriaďovateľ Biskupský úrad v Banskej Bystrici v zastúpení biskupom Rudolfom Balážom sa postaral o jej zriadenie v priestoroch hospicu Domu Božieho milosrdenstva na Belvederi.

Materská škola začala svoju prevádzku v školskom roku 2008/2009. Hoci ide o jednotriednu materskú školu s počtom 24 detí, je evidentné, že ju tu veriaci potrebujú a vyhľadávajú.

V prvom roku jej otvorenia bolo prihlásených 8 detí a každým rokom sa počet zvyšuje. Za obdobie 10 rokov predprimárne vzdelávanie absolvovalo 81 detí. Výchova a vzdelávanie sa ukutočňuje v súlade s kresťanským duchom  a morálkou, čo dokážu oceniť nielen veriaci rodičia.

Poslaním materskej školy je všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa, vychovávať slobodných, kognitívne a intelektovo disponovaných verných mladých kresťanov. Materská škola tak svojím spôsobom pomáha rodičom v jednotnom výchovnom a duchovnom pôsobení.