Prežili inšpirujúce leto

Združenie detí a mládeže Nodam v spolupráci so Školskými sestrami de Notre Dame zorganizovalo aj toto leto prímestské a pobytové tábory pre viac ako 600 detí a mladých z celého Slovenska. 
Auxilia Matlová 30.08.2019
Prežili inšpirujúce leto

Účastníci tábora v Zubrohlave. Snímka: -archív združenia Nodam-

Prostredníctvom rôznych aktivít na tábore Taktika sa Vranovčania učili vlastnostiam ako odvaha, trpezlivosť, pokora a pomoc iným. V Moravanoch nad Váhom boli na pobyte deti a mládež z Holíča. Malí Košičania v tábore s názvom Spolu okolo Slnka prežívali počas týždňa celý liturgický rok na Sninských rybníkoch. Deti z Nového Mesta nad Váhom prežili stretnutie Instacamp pri Vršatskom Podhradí, kde hľadali vzory hodné nasledovania. Cez hry, súťaže a tvorivé aktivity sa z followerov stávali influenceri. Oravci z dedín Zubrohlava, Klin a Bobrov v dvoch týždenných turnusoch si užívali cestovanie v čase. Beckovské deti v dennom a Novomešťania v prímestskom tábore sa snažili cez aktivity urobiť seba i druhých šťastnejšími. Navštívili Trenčiansky hrad, Ranč pod Babicou, jaskyňu Čertova pec a Kamennú.

Deti z Piešťan počas denného tábora videli zámok Bojnice, jaskyňu Driny a plavili sa loďou. Okrem spomínaných aktivít združenie Nodam pripravilo duchovno-tvorivý pobyt pre dievčatá v Beckove a duchovnú obnovu v Novom Meste nad Váhom s názvom Či nám nehorelo srdce? Staršie dievčatá mali možnosť prežiť týždeň v kláštore v tichu a samote s individuálnym sprevádzaním. Letnými aktivitami každoročne vrcholí celoročná práca s deťmi a mládežou, ktorá sa zameriava na zmysluplné využitie voľného času, rozvoj osobnosti a budovanie charakteru. Mladí ľudia a deti sú pozvaní tvorivým spôsobom praktizovať svoj duchovný život.