Prežili jubilejné stretnutie

V sobotu 6. apríla si pripomenuli členovia Modlitbového spoločenstva svätého Pátra Pia v Hlohovci okrúhle výročie založenia. 
Stanislava Patayová 02.05.2019
Prežili jubilejné stretnutie

Členovia spoločenstva s duchovnými komunity. Snímka: Jarmila Zelenayová

Členovia spoločenstva žiadajú o Božie požehnanie a pomoc prostredníctvom príhovoru svätého Pátra Pia už 15 rokov. Pri tejto príležitosti sa v Kostole Ducha Svätého, sídle Modlitbového spoločenstva svätého Pátra Pia v Hlohovci, uskutočnila výročná ďakovná slávnosť. Modlitby a vďakyvzdania sa zavŕšili koncelebrovanou svätou omšou.

Hlavný celebrant, správca farnosti a dekan Jozef Schwarz pripomenul životopisné momenty svätca, ktoré analogicky prepojil so životom Ježiša Krista. Úlohou modlitbových skupín podľa Pátra Pia je prednášať Bohu modlitby s prosbou o milosrdenstvo pre svet a ľudí, prežívať tajomnú Kristovu lásku, zvlášť účasťou na svätej omši, a zvelebovať Krista v Oltárnej sviatosti. Povzbudil prítomných, aby pokračovali vo vytrvalosti modlitieb a obiet, pretože mnohí to stále potrebujú, o čom vypovedajú aj svedectvá a vďaka prúdiaca z celého Slovenska.

Celá slávnosť sa niesla v duchu pripomenutia Božích milostí počas celého času existencie modlitbovej komunity. Okrem farníkov z Hlohovca početné zastúpenie na tomto stretnutí mali rovnako veriaci z okolitých, ale aj zo vzdialenejších miest celého Slovenska.