Pripomenuli si návrat redemptoristov

Do Kostola sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa pred 30 rokmi vrátili redemptoristi. Slávnostne ho prevzali 14. januára 1990. Výročie si pripomenuli i v Podolínci, kde rehoľa obnovila svoju činnosť 28. januára 1990.

Eva Güttlerová 14.02.2020
Pripomenuli si návrat redemptoristov

Obnovený kláštor v Podolínci. Snímka: archív rehole

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa si výročie pripomenula na slávnostnej svätej omši 19. januára, ktorú celebroval provinciál Provincie Bratislava – Praha Václav Hypius CSsR. Po nej nasledovala prednáška Martina Macka CSsR, pôsobiaceho v Historickom inštitúte redemptoristov v Ríme.

Zameral sa na prvé kontakty redemptoristov s Bratislavou – vtedajším Prešporkom – v prvej polovici 19. storočia. Teda viac ako storočie pred tým, keď 28. septembra 1935 prevzali budovu na Puškinovej ulici. Rehoľný dom bol kánonicky zriadený 20. januára 1936. Kláštor v rámci akcie K v noci z 13. na 14. apríla 1950 zabrala komunistická moc. 

V Podolínci rehoľa tiež obnovila činnosť po 40 rokoch od barbarskej noci. Toto výročie si redemptoristi pripomenuli 26. januára slávnostnou svätou omšou. Po nej nasledoval spomienkový program v kláštornom Kostole sv. Stanislava. Počas spomínanej akcie K príslušníci národnej bezpečnosti internovali 881 rehoľníkov z 11 reholí na Slovensku aj do kláštora redemptoristov v Podolínci.

Medzi internovanými redemptoristami v podolínskom kláštore bol i blahoslavený Metod Dominik Trčka, Michal Rusnačok, neskorší gréckokatolícky biskup v Toronte, Jozef Chochula, viceprovinciál rehole, ktorému sa za dramatických okolností podarilo emigrovať, či páter Augustín Krajčík.

Po barbarskej noci na oknách kláštora pribudli mreže, areál ohradili ostnatým drôtom a strážili ho ozbrojení vojaci a ľudoví milicionári. Na priečelí budovy kláštora je umiestnená pamätná tabuľa internovaným a vyšetrovaným osobám.