Pripomenuli si výročie smrti Štefana Bezáka

Svätou omšou v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Chynoranoch, ktorú slúžil dekan Ján Šimko, farár farnosti, si 10. októbra prítomní farníci pripomenuli 100. výročie úmrtia ich rodáka - kňaza Štefana Bezáka.
Eva Kecerová 30.10.2020
Pripomenuli si výročie smrti Štefana Bezáka

Narodil sa v roku 1838 v Chynoranoch. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1862 v Ostrihome a do večnosti nás predišiel v roku 1920 v Trnave. Pochovali ho v Malženiciach.

Ako kňaz pôsobil vo farnosti Šaľa, Budmerice, Buková a od roku 1879 bol farárom vo farnosti Malženice. Neskôr sa stal správcom Kostola sv. Jozefa v Trnave. Bol dlhoročným členom výboru Spolku svätého Vojtecha, jeho správcom bol od roku 1891 do roku 1901. V roku 1901 sa stal podpredsedom a v rokoch 1905 - 1918 bol jeho predsedom.  

Prispieval do Katolíckych novín, náboženských časopisov, uverejňoval články v Pútniku svätovojtešskom, písal príležitostné básne pod pseudonymom S. Ľ. Žavoron. Počas štúdia v Ostrihome založil Slovenský literárny krúžok.

Bol členom Matice slovenskej a Slovenskej muzeálnej spoločnosti od ich založenia. Jeho všestranná angažovanosť za Božie veci je príkladom aj pre súčasníkov.

Nech mu milosrdný Boh za jeho obetavosť a skromnosť udelí večnú radosť a slávu v nebeskom kráľovstve.