Pripomenuli si významného rodáka

Pri príležitosti sto rokov od úmrtia významného rodáka, lekára, učiteľa a národno-kultúrneho dejateľa Imricha Mateja Korauša si 28. októbra obyvatelia Valče v Kostole svätého Mikuláša v Kláštore pod Znievom pripomenuli jeho život a dielo.  
Ján Lučan 20.11.2018
Pripomenuli si významného rodáka

Spevokol Valčan pri svätej omši. Snímka: Jaromír Meriač

Svätú omšu celebroval Štefan Hýrošš a spevom sprevádzal matičný spevokol z Valče. Po jej ukončení položením venca a zapálením sviece na hrobe Imricha Mateja Korauša si pamiatku rodáka uctili zástupcovia obce.

Imrich Matej Korauš sa narodil 16. novembra 1835 vo Valči neďaleko Martina. Zomrel 27. októbra 1918 v Kláštore pod Znievom, kde je aj pochovaný. Po absolvovaní medicíny na Inštitúte pre vojenských lekárov vo Viedni od roku 1861 pracoval ako vojenský lekár v Sedmohradsku. V roku 1871 sa stal učiteľom matematiky, chémie a telesnej výchovy na patronátnom gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Počas rozšírenia epidémie cholery v roku 1873 poznatkami modernej medicíny výrazne prispel k jej likvidácii v Turci. Od roku 1875 tam pôsobil ako praktický lekár.

Vo vyučovacom procese zdôrazňoval význam prírodných vied a v rukopisoch zanechal učebnice biológie a anatómie. Prispieval do Národného hlásnika, Národných novín, Časopisu a Sborníka Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ale aj kalendára Pútnik svätovojtešský a mnohých ďalších. Bol spoluzakladateľom  a referentom pre miestopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, zároveň blízkym polupracovníkom Andreja Kmeťa, Pavla Mudroňa a Františka Richarda Osvalda.