Pripomínajú si tridsaťročný príbeh školy

Základná škola Angely Merici v Trnave v názve nesie meno svojej patrónky, ktorá je zakladateľkou Rádu sv. Uršule. Zriaďovateľom školy je Provincialát Rímskej únie Rádu sv. Uršule v Bratislave. Škola bola otvorená 1. septembra 1991 a v roku 2013 k nej pribudla materská škola Angely Merici.
Stanislava Borisová 17.11.2021
Pripomínajú si tridsaťročný príbeh školy

Aj takéto symbolické aranžmány k výročiu školy si pripravili jej žiaci. Snímka: Mário Wittman

Dôvodov na oslavu býva veľa, avšak 30 rokov existencie školy je predsa niečo výnimočné. Koľko prešlo za ten čas jej bránami detí, učiteľov i nepedagogických zamestnancov? Koľko príbehov a ľudských osudov skrýva historický komplex našej „alma mater“?

Udalosti nežnej revolúcie v roku 1989 spôsobili, že sa aj na Slovensku začali postupne zakladať cirkevné školy. Doteraz mi znie v ušiach oznam pána farára, ktorý vyhlásil, že v Trnave sa zakladá cirkevná základná škola, ktorá bude niesť názov Angely Merici.

Blízkosť Trnavskej univerzity, Bazilika sv. Mikuláša, dom, v ktorom pôsobil hudobný skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský – genius loci je jednoducho neodškriepiteľný. V škole pôsobilo veľa osobností. Prvá riaditeľka Mária Císarová – sestra Pia, uršulínsku pedagogiku vo forme symbolov uviedla do praxe.

Prostredníctvom symbolu sa deti stále učia priradiť správne životné hodnoty od prvého až po deviaty ročník. Deti sú vedené nielen k duchovným, ale i ku kultúrnym hodnotám. Ďalšou osobnosťou školy bola učiteľka Mária Návojová s nezameniteľným vzťahom k umeniu.

Viedla deti k umeleckému prednesu i ku kresleniu. Pod jej vedením sa deti zúčastňovali na recitačných a výtvarných súťažiach. Vo vedení školy pôsobila tiež Stanislava Vargová a Pavol Sagan. Každý sa snažil do funkcie vložiť najlepšie profesionálne i ľudské vlastnosti.

Uršulínska pedagogika sa v škole rozvíja aj prostredníctvom festivalu talentov Angelafest. V mesiaci máj deti z celej školy ukážu talenty prostredníctvom hodnotného celovečerného programu.

Svojej škole by som do ďalších rokov chcela zapriať veľa šikovných žiakov i pedagógov, ktorí budú napĺňať odkaz jej patrónky sv. Angely Merici: „Buďte vytrvalí v láske až do konca. Buďte verní Bohu, on vám pomôže vo všetkom!“