Prišlo povzbudenie z Južnej Kórey

V čase, keď vplyv koronavírusu mení náš životný štýl ako sme zvyknutí a my sa nachádzame uprostred mnohých správ okolo tohto vážneho problému, chcem každého pozdraviť a vyjadriť spolucítenie so situáciou, v ktorej sa nachádzate.  

Filipa Blažena Krajňáková SSpS 20.03.2020
Prišlo povzbudenie z Južnej Kórey

Filipa Blažena Krajňáková SSpS (48), misijná sestra služobnica Ducha Svätého v Južnej Kórei (na snímke štvrtá zľava), zdôrazňuje povinnosť nosenia rúška na verejnosti a s tým súvisiacu individuálnu zodpovednosť. Snímka: archív -FBK-

Z Južnej Kórey, ktorá tiež trpí, cítim potrebu prostredníctvom modlitby každému poslať od nás požehnanie s túžbou povzbudiť Cirkev na Slovensku. Sama som svedkom ako Cirkev v Kórei, hoci chce pokračovať vo zvyčajných duchovných službách, musela z dôvodu zdravotnej bezpečnosti mnohé veci prispôsobiť. Keď juhokórejská vláda varovala, že krajina sa nachádza v kritickom okamihu, krajina sa zomkla a začala viac bojovať proti koronavírusu.

Kompetentní vyzvali ľudí, aby sa na čas vyhýbali verejným zhromaždeniam a robili veci dôkladnejšie v súlade so zachovaním zdravia. Cirkev v Južnej Kórei sa starostlivo zapája všetkými spôsobmi do zápasu celého národa a cíti zodpovednosť za individuálne i spoločné zdravie každého človeka v krajine.

Pri hľadaní najlepšej cesty, ako eliminovať negatívne vplyvy šíriaceho sa koronavírusu, boli vyhlásené rôzne štátne i duchovné bezpečnostné nariadenia týkajúce sa verejného života spoločnosti či bohoslužieb.  

Veriaci dostali od otcov biskupov list, kde vysvetľujú, ako sa diecézy pripájajú v úsilí prekonať zdravotnú krízu s oznámením, že z dôvodu pozastavenia náboženských zhromaždení sa dočasne rušia všetky verejné sväté omše v kostoloch. Veriacim v tej chvíli nebolo ľahko, ale snažili sa porozumieť spoločnému úsiliu o ochranu zdravia.

A tiež v prípade,  ak by sa vírus prostredníctvom chrámov rozšíril, chceli sa vyhnúť nekorektným poznámkam na Katolícku cirkev. 
 

Online sväté omše

Veľmi dôležitá je prevencia. Nielen ministerstvo zdravotníctva, ale aj Cirkev myslí na zdravie a ochranu života. Každý chráni seba a zároveň má chrániť iných. V tejto zložitej situácii vidieť úsilie o spoluprácu.

Isteže veriacim chýba svätá omša a otcovia biskupi to nemali ľahké s riešením situácie, ale stále nás povzbudzujú k rastu vo viere i v čase krízy. Podobne aj kňazi povzbudzujú vykonávať iné duchovné úkony a odporúčajú zúčastniť sa na svätej omši prostredníctvom televízie, rádia alebo sociálnych sietí.

My v kláštore zatiaľ nemáme sväté omše, len bohoslužby slova a sväté prijímanie z dopredu premenených hostií. Imigranti žijúci v Kórei, ktorých komunitu poznám, majú sväté omše v anglickom jazyku prostredníctvom živého vysielania na facebooku. Slúžia ich dvaja misionári z Afriky z komunitného domu Consolata Missionaries.

Je múdrym rozhodnutím v tomto čase využiť formu mediálneho online vysielania. Keď nám Pán Boh dal rozum chrániť sa, práve v kritických chvíľach treba veľmi zvážiť stav, mať pokoru a byť príkladom pre iných.

Podľa dostupných správ mala svoj podiel na rozšírení vírusu aj kórejská sekta, ktorej členovia pokračovali v svojich hromadných modlitbách a stretnutiach bez hygienickej prevencie v čase, keď sa už začali objavovať infikované osoby. Pred niekoľkými dňami sa zakladateľ sekty verejne na kolenách ospravedlnil celému národu.

Budhistické chrámy, ako aj iné spoločenstvá tiež zrušili aktivity. V našom dome sme tiež napríklad museli zrušiť plánované duchovné cvičenia. Spolusestra nechodí vyučovať deti katechizmus. Nahradili sme to zasielaním učebného materiálu e-mailom. Bohu patrí vďaka, že vírus obchádza naše misijné komunity a žiadna zo sestier nie je zatiaľ infikovaná. Domácky vyrobeným dezinfekčným prostriedkom sa snažíme ochrániť priestory domu. 
 

Nevyhnutná dôvera v Boha

Zmeny sme si začali uvedomovať, keď kňazi povolili mať počas svätej omše masky na tvári a pripravili dezinfekčný gél pri vstupe do kostola. To však netrvalo dlho, pretože od 25. februára až doteraz sú zatvorené všetky kostoly. Istý kňaz napísal veriacim: „Kríza je tiež príležitosť. A my sme katolíci. Buďme svetlom a soľou tejto ťažkej doby a pevne verme v Pána Ježiša.“

Medzi inými povzbudeniami sa našlo aj toto: „Čím je čas ťažší, tým väčšia je viera a dôvera v Boha. Pán nás nechce obviňovať zo správania. Veriaci by si mali dávať pozor, aby neboli podozriví z neposlušnosti.“ Prezident republiky prisľúbil väčšie úsilie a viac finančných prostriedkov na boj proti vírusu a vyzval na jednotu.

Ľudia si postupne zvykajú rešpektovať vzdialenosti pri stretnutiach a komunikácii. Rýchle zriadenie karanténnych stredísk a objednávanie väčšieho množstva zdravotníckych pomôcok sa tu oceňuje. Južná Kórea je dobrým príkladom rozšíreného, včasného testovania a zvýšenej ostražitosti pri hlásení príznakov.

Isté kórejské mesto zriadilo testovacie miesto pre vodičov, ktorí idú na parkovisko a zdravotnícki pracovníci ich registrujú, kontrolujú im teploty a odoberajú vzorky za pár minút. Šíriť dobré hygienické postupy a flexibilné pracovné podmienky sú tu častým obsahom správ. V čom sa všetci máme cvičiť, je neprepadať panike a zachovať si vhodný postoj k situácii, aká je.

Zvlášť myslieť na modlitbu a na zodpovednosť chrániť si dar zdravia a pomáhať iným byť v ochrane. Naďalej však pretrváva strach, dokedy bude trvať krízová situácia. Čo nám chce týmito problémami povedať Stvoriteľ a čo očakáva od nás, ktorí sme nimi skúšaní?  

Spolu s ľuďmi sa zapájame do modlitieb, aby sa šírenie vírusu skončilo. Denne sa modlíme modlitbovú formulu, prostredníctvom ktorej dávame pod ochranu Najvyššieho všetkých, postihnutých vírusom, ale tiež tých, čo ich ošetrujú. Všetci zdravotníci, ktorí sú vystavení koronavírusu ošetrovaním chorých, sú novodobí hrdinovia. Nech ich Božia milosť chráni a posilňuje, aby vydržali v pomoci chorým bez poškodenia vlastného zdravia. 

Sledujeme správy, ako Slovensko i celá Európa majú starosti, ale veríme, že Božia pomoc urobí zázraky a prestane šírenie vírusu. V tejto kritickej dobe sa modlím za vás všetkých na Slovensku, aby ste všetci boli požehnaní a v dobrom zdraví vďaka milosti nášho milosrdného Boha Otca.

Tiež všetkým srdečne ďakujeme za modlitby, ktoré ste obetovali za nás tu v Južnej Kórei. Ostávajme vo vzájomnej láske a porozumení, v pomoci jeden druhému, v dôvere, že nám Pán pomôže.