Prvoprijímajúce deti z Lendaku otvorili Levočskú púť

Tento rok vo farnosti Lendak pristúpilo prvýkrát k svätému prijímaniu 104 detí. Spolu so svojimi rodinami, s rehoľnými sestrami a duchovnými otcami sa prvoprijímajúce deti zúčastnili 30. júna na svätej omši na Mariánskej hore v Levoči, pri ktorej ďakovali za udelenú sviatosť. 
Peter Paľonder 26.07.2019
Prvoprijímajúce deti z Lendaku otvorili Levočskú púť

Prvoprijímajúce deti na svätej omši v bazilike na Mariánskej hore. Snímka: Peter Paľonder

Pri svätej omši deti prosili nebeskú Matku o požehnanie pre seba a svojich blízkych. V homílii sa všetkým prítomným  prihovoril Martin Skladaný, duchovný otec pôsobiaci v Ľubici. Zdôraznil Kristove slová z evanjelia 13. cezročnej nedele, kde Ježiš hovorí, že kto uprednostňuje svetské starosti alebo zvyky či majetok, prípadne čokoľvek iné pred Bohom, nie je súci pre Božie kráľovstvo.

Pohľad na deti v bielych rovnošatách a v lendackých krojoch, z ktorých niektoré počas celej svätej omše stáli pred oltárom, pripomenul všetkým ostatným zúčastneným, že detská nevinnosť a bezstarostnosť o svetské veci majú byť vzorom aj pre dospelého kresťana. Tradične za účasti veriacich z Lendaku touto svätou omšou sa zároveň začala tohtoročná Levočská púť do baziliky minor - Návštevy Panny Márie na Levočskej hore, ktorá vyvrcholila v nedeľu 7. júla slávnostnou svätou omšou. Nech je aj pre nás biela farba rovnošiat prvoprijímajúcich detí symbolom čistoty v myslení a konaní, o ktorú sa máme všetci usilovať.