Prvýkrát prijali Pána Ježiša

Prvý májový deň a prvé sväté prijímanie. Dá sa na taký dátum zabudnúť? Veríme, že 28 tretiakov cirkevnej Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci nezabudne.
Peter Slovák 10.05.2022
Prvýkrát prijali Pána Ježiša

Na snímke sú tretiaci zo Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci s dekanom Jozefom Schwarzom i s triednymi učiteľkami. Snímka: Dominik Pecho

Ešte predtým ako prvoprijímajúce deti v slávnostnom sprievode vstúpili do starobylého Kostola sv. Michala, archanjela, zhromaždili sa pri Kaplnke sv. Anny. Tváre mali plné túžby a očakávania, veď mali prvýkrát do svojho srdca prijať sviatostného Ježiša.

Farár Jozef Schwarz a triedne učiteľky oboch tried intenzívne pracovali na tom, aby boli deti na túto slávnosť duchovne pripravené, aby v nedeľu, keď sa postavia pred obetný stôl, začali z neho čerpať plnosť sviatostného života.

Ako pri svätej omši rodičom, ale najmä ich deťom zdôraznil duchovný otec farnosti, dôležité je, aby od tejto chvíle začali myslieť, hovoriť i konať ako Pán Ježiš. Veď odteraz v Eucharistii môžu vždy nájsť duchovnú silu.

Jozef Schwarz pripomenul aj nebeského patróna školy sv. Jozefa, ktorého si prvoprijímajúce deti symbolicky prizvali k slávnosti práve v deň liturgickej spomienky sv. Jozefa, robotníka: „Vo Svätom písme nie sú zmienky, že svätec – patrón školy – veľa rozprával, ale čítame, že bol muž činu.

A to od nás očakáva aj nebeský Otec,“ naznačil kazateľ. Na záver slávnosti sa deti zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a spoločne zaspievali hymnu cirkevnej školy.

Máme nádej, že ich duchovný život sa bude rozvíjať pod láskavým dohľadom učiteľov a predovšetkým rodičov, ktorí pre ne budú najdôležitejšími príkladmi živej viery.