Pútnici z Lipian si uctili svätú Ritu

Členovia hnutia Svetlo - Život a ostatní veriaci z Lipian a okolia navštívili 1. júna kostol rehole augustiniánov v Košiciach, ktorý zatiaľ ako jediný na Slovensku je zasvätený svätej Rite z Cascie.
Pavol Kall 17.06.2019
Pútnici z Lipian si uctili svätú Ritu

Pútnici z Lipian a okolia v Kostole svätej Rity. Snímka: Daniela Polláková

Kostol posvätil v máji minulého roku pomocný košický biskup Marek Forgáč. O podstate, histórii i súčasnosti rehole augustiniánov, ako aj o samotnom chráme a osobnosti svätej Rity porozprával prítomným predstavený rehole páter Juraj Pigula. Súčasťou návštevy kostola bolo samotné uctenie si jej relikvie, uloženej v kaplnke v relikviári v podobe nádhernej zlatistej ruže. Duchovným povzbudením pre prítomných bola spoločná modlitba k svätej Rite, ktorá sa zvykne nazývať aj patrónkou nemožného a jej mocný príhovor u Boha je pomocou v tých najťažších a neriešiteľných životných situáciách. „Nadčasový odkaz pre súčasného moderného človeka je najmä v odpustení a zmierení,“ priblížil Juraj Pigula.

Potom sa pútnici presunuli na sídlisko Nad jazerom v Košiciach. Tu sa v Kostole svätých košických mučeníkov zúčastnili na svätej omši. Počas homílie celebrujúci kňaz Jozef Heske, ktorý pôsobí v hnutí, viackrát zdôraznil potrebu obnovy túžby po vernosti Kristovi a pozval prítomných, aby sa s ňou stotožnili, práve v jubilejnom roku smrti svätých košických mučeníkov. Po skončení bohoslužby si veriaci uctili relikvie spomínaných svätcov a zúčastnili sa na pripravenom agapé. Za zaujímavosť stojí zmienka, že v augustiniánskych komunitách sa vždy na jej sviatok 22. mája požehnávajú ruže svätej Rity.