Putovali k sv. Filoméne

Aj v komplikovanejšej dobe ovplyvnenej epidémiou COVID-19 sa ctitelia sv. Filomény stretli 11. augusta v Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí. Pútnici z takmer celého Slovenska i Česka si prišli už po ôsmykrát vyprosiť milosti pre svoj život.
Jozef Sendrej 04.09.2020
Putovali k sv. Filoméne

Ctitelia sv. Filomény v pestrých krojoch nesú podobizeň mučeníčky. Snímka: archív Jozefa Sendreja

Púti predchádzala deväťdňová novéna, počas ktorej každý deň slávil svätú omšu a prihováral sa veriacim iný kňaz. Spišský pomocný biskup Ján Kuboš prišiel ctiteľov svätice duchovne povzbudiť 4. augusta.

V predvečer slávnosti v dojímavej sviečkovej procesii veriaci putovali Mariánskym námestím mestečka až k soche Immaculaty, pričom sa modlili posvätný ruženec.

Na začiatku púte zástupca Arcibratstva sv. Filomény pre Slovensko, kňaz Ľuboslav Hromják priblížil históriu úcty k tejto mučeníčke. Zazneli aj svedectvá pútnikov o tom, ako im svätica „vstúpila“ do života.

Slávnostnú svätú omšu celebroval spolu s viacerými kňazmi. Kazateľom bol tajomník výboru Spolku sv. Vojtecha Daniel Dian, ktorý v homílii zdôraznil, že sv. Filoména je výnimočná svätica. Utiekal sa k nej dokonca aj sv. Ján Mária Vianney.

Zdôraznil, že naša spoločnosť útočí na Cirkev, ničí a nenávidí ju, ale my veriaci by sme mali milovať aj tých, čo nám robia zle, a nenávisť liečiť láskou. A o to by sme mali prosiť aj sv. Filoménu.

K dôstojnému priebehu púte prispeli viaceré hudobné telesá - chrámový zbor Laudamus zo Svitu, dychovka z Ordzovian, operný spevák František Balún i víťaz folklórnej súťaže Zem spieva Martin Repáň z Terchovej.