Pyxida bola vzácnym darom

Pred 45 rokmi objavili v obci Čierne Kľačany pri Zlatých Moravciach jedinečnú šperkovnicu z čias Veľkomoravskej ríše, ktorá patrí medzi dvanásť známych exemplárov na svete.
Stanislav Bajaník 21.06.2019
Pyxida bola vzácnym darom

Profesor Alojz Martinec a Vincent Malý pri odhaľovaní pyxidy s veriacimi z Čiernych Kľačian. Snímka: Jozef Švec

Pyxida je schránka s profánnym využitím na ukladanie šperkov, ale mohla slúžiť aj pri prenášaní relikvií alebo Eucharistie. Hypoteticky môže ísť aj o dar cisára Michala III. kniežaťu Rastislavovi v rámci cyrilo-metodskej misie okolo r. 863. Objavenie pyxidy predstavuje archeologický nález mimoriadnej historickej a umeleckej hodnoty. Pochádza z rímskej oblasti, zo slonovej kosti, reliéfne cenne zdobená motívmi pastiera, oráčov, zbožia, vidieckej idyly, čo sa môže symbolicky spájať aj so zakladaním nového sídla – Veľkej Moravy v 9. storočí.

Jej kópiu vytvorila akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová pod odborným dohľadom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Motív sa uplatnil aj na súsoší svätých Cyrila a Metoda na hrade v Nitre. V roku 1997 odhalili súsošie svätcov s čiernokľačianskou pyxidou v Čiernych Kľačanoch. Obec Čierne Kľačany a Matica slovenská darovali jej kópiu okrem iného Apoštolskej nunciatúre na Slovensku, ale aj Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II.