Relikvie prišli aj k ľuďom bez domova

Prítomnosť relikvií svätca chudobných v zariadeniach Depaul Slovensko v Bratislave bola príležitosťou pripomenúť si, čo je pri práci s ľuďmi bez domova najdôležitejšie – vrelosť a ľudskosť. 
Zuzana Kuľhová 10.01.2020
Relikvie prišli aj k ľuďom bez domova

Svätú omšu v nocľahárni celebroval páter Jaroslav Jaššo CM. Snímka: Jozef Kákoš

Putovanie relikvií svätého Vincenta de Paul po Slovensku malo 16. decembra minulého roku svoje zastavenie v zariadeniach (nocľahárni a útulku) neziskovej organizácie Depaul Slovensko v Bratislave. Je to viac ako symbolické, keďže práve svätec sa venoval práci s ľuďmi na okraji spoločnosti a nezatvoril dvere pred žiadnym človekom v núdzi, nech už bol v akomkoľvek stave.

„Myšlienka nízkoprahovej pomoci a zariadenia, ako je naša nocľaháreň, nadväzuje na odkaz, ktorý Vincent ako ikonická osobnosť charitatívnej práce zanechal. Je pre nás česť byť súčasťou organizácie, ktorá je založená na jeho hodnotách. Denne sa jeho výrokmi či prácou môžeme inšpirovať nielen u nás v Depaul,“ povedal pri tejto príležitosti Jozef Kákoš, riaditeľ Depaul Slovensko.

Relikvie svätca putovali za ľuďmi, ktorým odovzdal a venoval svoj život. Depaul Slovensko počas roka poskytne nocľah, večeru a raňajky takmer dvom tisíckam ľudí a tiež špecializovanú odbornú pomoc a sociálne poradenstvo. Pomáhajúci profesionáli z Depaul Slovensko sprevádzajú ľudí v núdzi od terénnej práce až po integráciu späť do spoločnosti. Odkaz sv. Vincenta de Paul sa tak stáva súčasťou ich dennej práce a skutočnej pomoci.