Rodákom odhalili pamätnú tabuľu

Miestnym rodákom, kňazom saleziánom – donovi Alfonzovi Šilhárovi (1930 – 1999) a donovi Štefanovi Šilhárovi (1932 – 2021) odhalili 30. mája v Pezinku-Cajle pamätnú tabuľu.
Peter Sandtner 18.06.2021
Rodákom odhalili pamätnú tabuľu

Don Ľudovít Baňovič požehnáva pamätnú tabuľu. Snímka: Peter Sandtner

Slávnosť sa začala svätou omšou v záhrade Kostola Povýšenia Svätého kríža. Celebroval ju farár miestnej farnosti Andrej Šottník a saleziáni Ľudovít Baňovič a Pavol Seman. Don Pavol Seman, ktorý sa v posledných rokoch staral o pátra Štefana Šilhára, sa prítomným prihovoril v homílii.

Po bohoslužbe obaja kňazi spolu so synovcom a neterou nedávno zosnulého dona Šilhára odhalili pamätnú tabuľu. Príhovor predniesol Peter Sandtner a Michal Radošinský, synovec dona Titusa Zemana.

Blahoslavený Titus sa totiž v roku 1951 ukrýval v rodine Štefana Šilhára v Pezinku-Cajle, čo už pripomína vedľajšia pamätná tabuľa. Na záver udalosti preniesli do kostola relikvie blahoslaveného dona Titusa Zemana, ktoré kňaz Andrej Šottník uložil pod jeho reliéf. Modlitbou k blahoslavenému Titusovi a za jeho svätorečenie, ako aj požehnaním reliéfu sa slávnosť ukončila.

Bratranci Alfonz a Štefan Šilhárovci boli v roku 1950 vyvezení z kláštorov a internovaní. Po prepustení z internácie a z PTP utiekli cez rieku Moravu do zahraničia, aby sa mohli stať kňazmi. Vysvätení boli v roku 1959, ale primície v rodisku mohli sláviť až v roku 1968.

Alfonz bol misionárom a pedagógom v Austrálii, Štefan bol pedagógom, prekladateľom a sprievodcom pútnikov v Ríme. Venovali sa slovenským emigrantom a na Slovensko posielali náboženskú literatúru.