Rodina Nepoškvrnenej oslavovala

Pri príležitosti 30. výročia schválenia štatútu Rodiny Nepoškvrnenej sa 8. júna v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine uskutočnilo stretnutie jej členov.
Daniel Dian 09.07.2021
Rodina Nepoškvrnenej oslavovala

Ďakovné stretnutie zavŕšila eucharistická adorácia. Snímka: archív Rodiny Nepoškvrnenej

Keď sestra Mária Bernadeta Pánčiová z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok v nemocnici v Martine na Turíce v roku 1975 zasievala myšlienky vytvárania spoločenstva chorých, ktoré nazvala Rodina Nepoškvrnenej, istotne netušila, ako sa naplní Ježišovo podobenstvo o horčičnom semienku.

Na podnet sestry Márie Bernadety sa chorí započúvali do výzvy pápeža Pavla VI., aby sa celý svet zapálil evanjelizáciou lásky. Po zmene spoločenských pomerov vedenie Kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta – satmárok prostredníctvom biskupa Rudolfa Baláža požiadalo v Ríme o schválenie štatútu Rodiny Nepoškvrnenej.

V deň spomienky Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie 8. júna 1991 pápež Ján Pavol II. podpísal schvaľujúcu listinu. On sám sa prihlásil do Rodiny Nepoškvrnenej, na čom mal zásluhu biskup Pavol Hnilica.

V roku 2020 si spoločenstvo pripomínalo 45-ročné jubileum založenia; zo známych dôvodov (pandémia) sa jeho členovia 16. mája v Martine nestretli. Vďaka Bohu sa 8. júna už stretnutie uskutočnilo napriek obmedzenému počtu prítomných. Ďalší sa k nim pridali prostredníctvom Rádia Lumen.

Svätú omšu s kňazmi celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Pred svätou omšou sa prihovorila štatutárka sestra Mária Alica Marienková a generálna predstavená Mária Paula Draganová. Cieľom združenia je zjednotiť sa s trpiacim Spasiteľom a vo viere spolu s Kristom niesť svoj osobný kríž.

Byť členom Rodiny Nepoškvrnenej znamená denne sa modliť päť desiatkov posvätného ruženca. „Členským príspevkom“ je najmä snaha a ochota niesť vlastný životný kríž v spojení s Kristom, a tak spolupracovať na záchrane duší.