Rodinný tábor bol úspešný

Napriek všetkým problémom aj mnohí civilne rozvedení veriaci sa snažia v kresťanskom duchu vychovávať čo najlepšie svoje deti. 
Marek Ščipák 11.10.2019
Rodinný tábor bol úspešný

Súčasťou boli aj športové zápolenia. Snímka: Peter Virdzek

Často však býva rodič na výchovu a povinnosti osamotený. Letný rodinný tábor pre deti a rodičov po rozvode,  ktorý sa konal koncom augusta už po štvrtýkrát, ponúkol načerpanie síl a Božej milosti do ťažkej životnej situácie. 

Zorganizoval ho páter Matej Trizuliak z Chrenovca-Brusna, ktorý patrí do rehole misionárov saletínov, spolu so skupinou nadšených animátorov. Tento rok sa prihlásilo takmer 60 účastníkov. Pestrý program celého tábora bol rozdelený podľa vekových kategórií. Kým deti mali telesne aktívny a veselý program, rodičia mali čas na oddych, zdieľanie sa v skupinkách a relaxáciu.

Hlavná myšlienka celého tábora bola o odvahe vstúpiť do neznámeho. Hľadať nové veci, nové príležitosti, nebáť sa ísť aj proti prúdu. Každý deň animátori pripravili pre deti vo svetle príbehu o Narnii spoločné aktivity, kde trénovali odvahu, spoluprácu, pomoc, objasnili si dôležitosť spoločného obdarovania iných a mnohé iné. 

Počasie sa vydarilo, a tak spolu deti a rodičia mohli podniknúť zaujímavé výlety do okolia, ku krásnemu Vajkovskému vodopádu, Dobrovodskému pralesu či lesníckemu skanzenu pri Čiernom Balogu. Každodenná svätá omša sprostredkovala nespočetné Božie milosti tomuto jedinečnému spoločenstvu. Účastníci si odnášali skúsenosť, že nie sú osamotení v svojej životnej situácii.