Rodiny putovali do Beckova

Na sviatok svätého Jozefa, robotníka, sa konal druhý ročník púte rodín z Nového Mesta nad Váhom do Beckova.
Jozef Kudlík 24.05.2019
Rodiny putovali do Beckova

Okrem duchovného programu účastníci púte zažili aj veľa zábavy. Snímka: Erika Lobbová

Púť zorganizovali Občianske združenie Premena a Farský úrad v Novom Meste nad Váhom pod vedením dekana Blažeja Čaputu. V beckovskom kláštore pútnici slávili svätú omšu, po ktorej nasledovalo agapé a zábavný program pre deti. Neskôr sa v kláštornom chráme konal koncert františkánskej scholy z Bratislavy. Medzi chrámom Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom a františkánskym kláštorom s Kostolom svätého Jozefa v Beckove existuje prepojenie.

Miestny prepošt Jakub Haško dobudoval františkánky kláštor v Beckove a taktiež dal barokovo vyzdobiť aj chrám v meste na Váhu. Toto vzácne a historické prepojenie pripomína jednotu Svätej rodiny, čo tiež prispelo k myšlienke organizovať púť rodín. Okrem toho, že je to krásna pútnická cesta popri rieke Váh a Zelenej vode, je to takisto príležitosť povzbudzovať sa, zdieľať sa a modliť sa spolu s deťmi a inými rodinami. Veľká vďaka patrí Bohu, bratovi Félixovi Žiškovi a Blažejovi Čaputovi za pomoc pri organizácii púte rodín.