Rómovia opäť putovali do Gaboltova

Na prvú augustovú nedeľu sa Rómovia každoročne stretávajú v Gaboltove na púti. Aj tentoraz prišli z celého Slovenska a spolu s nimi zasvätení, ktorí sa angažujú v pastorácii Rómov.
Martin Ďurčo 25.08.2022
Rómovia opäť putovali do Gaboltova

Arcibiskup Bernard Bober požehnal malých rómskych pútnikov, ktorí prišli do Gaboltova. Snímka: Martin Ďurčo

Tohtoročné stretnutie pretkali spomienky na minuloročnú návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku, veď súčasťou jeho pastoračnej návštevy bolo aj stretnutie s Rómami na sídlisku Luník IX.

Túto chvíľu má v pamäti aj jeden z organizátorov podujatia, saleziánsky kňaz Peter Bešenyei: „K tejto významnej udalosti sa stále radi vraciame, preto aj v programe účinkovali tí istí Rómovia, ktorí sa podieľali na vystúpeniach pred príchodom Svätého Otca na Luník IX.“

Hlavným celebrantom svätej omše pre pútnikov bol košický arcibiskup Bernard Bober, kazateľom bol Rastislav Polák, farár vo farnosti Rimavská Sobota a biskupský vikár pre pastoráciu Rómov v Rožňavskej diecéze.

V príhovore zdôraznil, že „tí, čo uverili v Krista, sú vždy v menšine. Nesmieme sa však báť vplyvu tohto sveta. Boh neopustí svoje malé stádo“.

V závere svätej omše košický arcibiskup Bernard Bober poďakoval rehoľníkom a rehoľníčkam, kňazom, ale aj laikom, ktorí pracujú v rómskej pastorácii. Pripomenul tiež myšlienku pápeža Františka, že Rómovia nie sú na okraji, ale v srdci Cirkvi.