Saleziáni majú nových spolupracovníkov

Rodina saleziánskych spolupracovníkov sa rozrástla. Na sviatok blahoslaveného dona Titusa Zemana 8. januára v Kostole sv. Jána Bosca v stredisku Prešov-Juh pri svätej omši Združenie Saleziánov spolupracovníkov prežívalo radostnú udalosť.
Jakub Halčák 31.01.2020
Saleziáni majú nových spolupracovníkov

Vpredu zľava sediaci Pavol a Alžbeta Segediovci, Marta a Jaroslav Tomečkovci. Snímka: Jakub Halčák

Ašpiranti tohto strediska Pavol a Alžbeta Segediovci, Jaroslav a Marta Tomečkovci sa rozhodli vstúpiť do rodiny saleziánov – spolupracovníkov. V homílii Ondrej Jakubov SDB pripomenul životopisné momenty dona Titusa Zemana a jeho obetavosť pre vieru. Novým saleziánskym spolupracovníkom pripomenul, aby vždy mali na pamäti, že sú veľmi milovaní Bohom. Aby nezabudli na to, že pre Boha sú „niekým“.

Po homílii každý ašpirant individuálne zložil svoj prísľub do rúk provinciálneho koordinátora Združenia saleziánov spolupracovníkov Petra Kvasa. Veríme, že svojím novým apoštolským zápalom zažnú aj srdcia ostatných v snahe o spásu nesmrteľných duší mladých i skôr narodených. Po svätej omši boli všetci prítomní pozvaní do priestorov oratória na agapé.