Saleziáni majú opäť novokňaza

Po roku majú saleziáni opäť jedného novokňaza. Je ním don Peter Boško, SDB, ktorý prijal kňazskú vysviacku a slávil svoju primičnú svätú omšu v rodnom Humennom v Kostole svätých košických mučeníkov.
Peter Slovák 23.07.2021
Saleziáni majú opäť novokňaza

Peter Boško, SDB, prijal kňazskú vysviacku a slávil svoju primičnú svätú omšu v rodnom Humennom v Kostole svätých košických mučeníkov. Snímka: Daniel Imriška, SDB

Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou ho vysvätil za kňaza v sobotu 26. júna slovenský rímskokatolícky biskup, apoštolský prefekt Azerbajdžanu Vladimír Fekete, SDB. V nedeľu 27. júna slávil Peter Boško svoju prvú svätú omšu, na ktorej bol slávnostným kazateľom don Slávko Švihra, SDB.