Sen sa stal skutočnosťou

Interiér filiálneho Kostola sv. Michala, archanjela, v Slovanoch dostal po osemdesiatich piatich rokoch „nové šaty“. Kostol po generálnej rekonštrukcii interiéru a zreštaurovanej výmaľbe slávi v tomto roku 125. výročie vzniku.
Štefan Hýrošš 21.10.2021
Sen sa stal skutočnosťou

Na snímke je Jozef Kraus, farár farnosti sv. Alžbety Zvolen-mesto, pri slávnosti požehnania chrámu. Snímka: Marek Celec

Z poverenia banskobystrického diecézneho biskupa Mariána Chovanca chrám požehnal 3. októbra Jozef Kraus, farár farnosti sv. Alžbety Zvolen-mesto. Prítomní boli aj kňazi pôsobiaci vo farnosti Kláštor pod Znievom Vladimír Maslák a páter Juraj Bernaciak.

Napriek všetkým doteraz realizovaným obnovám si kostol dodnes zachoval takmer pôvodnú podobu, akú mal po svojom dokončení na konci 19. storočia.

Katolícke noviny už v roku 1881 píšu o veľkej túžbe veriacich Slovian postaviť si svoj kostol: „Milá dedinka naša často bola navštívená rozličnými nehodami, prečo nebola v stave tak pokročiť, žeby si bola mohla k sláve Najvyššieho v strede svojom dôstojný zbudovať chrám.“

To sa neskôr podarilo, ako o tom tie isté noviny píšu nasledovne: „A hľa, Pán Boh vyslyšal nás, vzbudiac nám veľkodušného dobrodinca v osobe nášho milovaného rodáka dp. Jozefa Junasa, farára chrenovského, ktorý k tomu cieľu najláskavejšie obetoval tisíc zlatých.

A to 500 zlatých, čo základinu nastavať majúci sa chrám Boží v Slovanoch, poslal do kapituly banskobystrickej a 500 zlatých nášmu pánu richtárovi, ktorý ich uložil do sporiteľne sv. martinskej.“

Myšlienka postavenia kostola na mieste, kde kedysi stála zvonica (1797) a Kaplnka sv. Antona (18. storočie), sa v roku 1896 chvála Pánu Bohu stala skutočnosťou. Po výstavbe bol interiér kostola vymaľovaný jednofarebne ružovou farbou.

Kostol bol obnovený a kompletne vymaľovaný i v nasledujúcom období, o čom svedčí nápis v jeho predsieni: Ľudevít Schramek a syn.

Kostolní maliari. B. Štiavnica 1935. Slovami „18. mája 2020 sme slávili 100 rokov od narodenia sv. Jána Pavla II.“ sa začína odkaz budúcim generáciám vložený do steny Kostola sv. Michala, archanjela, v Slovanoch.

Ďalej sa v ňom uvádza, že obnova chrámu sa opäť uskutočňuje po osemdesiatich piatich rokoch od roku 1935. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zrealizovaní reštaurátorských prác, duchovnými i materiálnymi obetami prispeli k rekonštrukcii filiálneho kostola v Slovanoch.

Naplnili sa slová predkov uverejnené v Katolíckych novinách v roku 1881: „Čím viac síl, tým slávnejšie dielo budeme môcť postaviť ku cti a sláve Božej.“

Sme vďační Pánu Bohu, obyvateľom Slovian, farníkom farnosti Kláštor pod Znievom, obci Slovany, Biskupskému úradu v Banskej Bystrici, Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky a  Svätému Otcovi Františkovi, ktorý prispel na náš kostol prostredníctvom americkej nadácie Papal Foundation.

Pri slávnosti medailou sv. Michala ocenili najdlhšie slúžiaceho organistu v kostole v Slovanoch Bohumíra Skonca.