Sestra, ktorá prežila aj väzenie

Na začiatku kalendárneho roku nás 11. januára opustila vzácna osobnosť rehoľnej Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa sestra Mária Justína Terézia Tuková. 
Mária Dária Motyková 29.01.2019
Sestra, ktorá prežila aj väzenie

Sestra Mária Justína Terézia Tuková. Snímka: Archív kláštora

Narodila sa 23. januára 1922 v Nižnej nad Oravou ako druhá z desiatich detí. Zbožní rodičia Jozef a Terézia boli maloroľníci. V živej viere vychovávali svoje deti, pričom viaceré z nich dostali dar duchovného povolania.

Po skončení ľudovej školy Terézii radili sestry Svätého kríža, ktoré pôsobili vo vedľajšej dedine, vychodiť ešte meštianku. Po jej skončení požiadala o prijatie do ich kláštora. Bola u nich veľmi krátko, keď pre nález na pľúcach sa musela vrátiť domov. Keď sa zdravotný stav zlepšil, odporúčali jej život v hornatom kraji. Prihlásila sa k sestrám Božského Vykupiteľa v Spišskej Novej Vsi, kde ju prijali 30. októbra 1939. Prvý rok noviciátu strávila v Raslaviciach. V roku 1947 v Spišskej Novej Vsi zložila doživotné sľuby.

V rokoch 1942 – 1954 pracovala v prešovskej nemocnici na rôznych oddeleniach a zároveň si v Bratislave dopĺňala vzdelanie v ošetrovateľstve. Vo februári v roku 1954 ju zatkli a krajský súd ju odsúdil na trest odňatia slobody v dĺžke 10 rokov za napomáhanie  trestnému činu velezrady. Najvyšší súd v Prahe v októbri 1954 rozsudok potvrdil. Až do amnestie v máji 1960 prežila v pardubickej väznici. Ani potom jej však nedovolili vrátiť sa do kláštora, a preto rok a pol strávila v rodičovskom dome, kde sa snažila žiť podľa svojho rehoľného zasvätenia.

Do rehoľného spoločenstva v Slovenskej Ľupči sa mohla vrátiť až v roku 1961. Tu bolo sústredených asi 200 sestier z rôznych reholí. Odtiaľ bola poslaná do Jasova, kde strávila 17 rokov ako zdravotnícka pracovníčka v ústave sociálnej starostlivosti. V Levoči 12 rokov pomáhala starším spolusestrám a tiež slúžila ako druhá kostolníčka v Kostole svätého Jakuba. Na geriatrickom oddelení v Košiciach pôsobila 14 rokov a posledných 10 rokov v komunite vo Vrícku.

V roku 1990 Krajský súd v Košiciach sestru Justínu rehabilitoval a zrušil všetky obvinenia. Sestra Justína celý svoj život žila v spoločenstve a pre spoločenstvo. Veľmi jej záležalo na rehoľnej komunite. Nadšene sa ujímala adeptov rehoľného života, najmä dievčat.  Trávila s nimi veľa času a odovzdávala im zo svojho duchovného bohatstva. Milovala človeka takého, aký je, lebo vedela, že aj Boh ho miluje, a pred svätostánkom zápasila o dušu tohto človeka. Ku sklonku života, keď bola pripútaná na lôžko, často meditovala o „Božej imobilite vo svätostánku“ - ako sa Boh z lásky k nám stal imobilným, aby mohol prebývať s nami.