Slávnosť obnovenia historickej zvonice

V nedeľu Najsvätejšej Trojice 12. júna slávili veriaci farnosti Belá – filiálky Lysica milú slávnosť požehnania rekonštruovanej obecnej zvonice z roku 1929.
Peter Filo Ľubomír Fusko 14.07.2022
Slávnosť obnovenia historickej zvonice

Zrekonštruovaná historická zvonica sa nachádza uprostred obce Lysica. Snímka: Mária Martinická

Celebrantom a kazateľom slávnostnej svätej omše bol Ján Šmelka. Koncelebroval miestny farár Ivan Pšenák. Prítomných pozdravil starosta obce Róbert Bros, ktorý stál aj s obecným zastupiteľstvom a tímom ochotných ľudí za projektom obnovenia zvonice.

Zvlášť v týchto časoch bolo zabezpečenie financovania projektu náročné. Obecná murovaná zvonica má dva zvony. Menší 110-kilogramový zvon bol odliaty ešte v roku 1922 a má reliéf sv. Floriána, patróna hasičov a ochrancu pred ohňom, odetého vo vojenskej zbroji, v ľavej ruke držiaceho tyč so zástavou.

Väčší zvon váži 215 kilogramov a je zasvätený sv. Michalovi, archanjelovi, v reliéfe s prekríženými rukami na hrudi. Oba zvony boli odliate v zvonolejárskej dielni majstra Alojza Kurbela v Trnave. Na pamiatku tradičného ručného zvonenia boli ponechané laná, ktoré visia z dreveného stropu v kaplnke pod zvonmi.

Dekan Ján Šmelka vo svojom príhovore vyzdvihol význam zvonice a zvonov v minulosti. Pripomenul pritom osobnosti obidvoch svätcov – patrónov zvonov, ako aj paralelu medzi srdcom zvona a človeka. Slávnostnú atmosféru zvýraznili aj miestni dobrovoľní hasiči a farský spevácky zbor.